bijgewerkt: November 2017    output in:
   
aantal
percentage
incidentie
 

tabel
grafiek
   

jaar / jaren 
diagnose 
 
  PTB + ETB + (PTB + ETB)  PTB (inclusief PTB + ETB)  ETB
  Kies 1 of maximaal 2 van de onderstaande opties:
diagnose 
 PTB  /  ETB  / PTB + ETB  PTB (inclusief PTB + ETB)  /  ETB
nieuw/eerder tbc 
 nieuw eerder tbc
hoofdlocatie 
 primaire tuberculeuze infectie / long / tractus respiratorius / meningen en CZS / tractus intestinalis  /
 bot en gewrichten / tractus urogenitalis / overige organen / miliaire tuberculose / onbekend
leeftijds cat. 
3 jaar cat. 7 jaar cat. 10 jaar cat.  
geslacht 
 man vrouw onbekend
  Noord / Oost / Utrecht / Noord-Holland + Flevoland / Zuid-Holland / Zeeland + Noord-Brabant /  Limburg
etniciteit 
 autochtoon 1e gen. allochtoon 2e gen. allochtoon onbekend
continent 
 Afrika / Amerika (midden en zuid) / Azië / Europa / Oceanië / Amerika (noord) /  Onbekend
reden onderzoek 

 Klachten / bron- of contactonderzoek / aanstellingskeuring / screening van risicogroep / onderzoek  contactgroep / röntgencontrole bij LTBI / andere / onbekend

 selecteer risicogroep      
   
TBC-contact immigrant < 2,5 jaar in NL gedetineerde illegaal
dak- en thuisloze asielzoeker < 2,5 jaar in NL alcohol verslaafd reiziger
(beroeps) contactgroep gedetineerde nav screening drugs verslaafd oud patiënt
microscopie sputum en BAL
 niet gedaan ZN positief BAL positief ZN negatief onbekend
determinatie 
 kweek positief, determinatie onbekend / m. tuberculosis / m. bovis / m. africanum en m. tbc complex / kweek negatief / kweek niet verricht of onbekend
resistentie 
 normaal gevoelig of onbekend / mono | poly H / mono | poly R / MDR / overig / nvt
verminderde weerstand (inclusief hiv) 
 nee ja onbekend  
 0 wkn / 1-4 wkn / 5-8 wkn / 9-12 wkn / 13-25 wkn / 26-38 wkn / 39-52 wkn / > 1 jaar /  onbekend
 0 wkn / 1-4 wkn / 5-8 wkn / 9-12 wkn / 13-25 wkn / 26-38 wkn / 39-52 wkn / > 1 jaar /  onbekend
 0-4 wkn / 5-12 wkn / 13-28 wkn / 29-52 wkn / > 1 jaar /  onbekend
behandelingsresultaat 
 voltooid / afgebroken / overleden (oorzaak tbc) / overleden (oorzaak niet tbc of  onbekend) /  behandeling  elders voortgezet / mislukt / onbekend
reden afbreken behandeling
 bijwerkingen / patiënt heeft zich onttrokken aan behandeling / onbekend
bijwerkingen 
 selecteer bijwerking      
   
leverfunctiestoornissen psychische stoornissen allergie andere
neurologische stoornissen visusstoornissen arthralgie  
verpleegkundige begeleiding 
 nee ja onbekend  
DOT 
 DOT geen DOT