kncvtbsurvey
Disclaimer    Afkortingen en definities
laatste update:   April 2018
tbc-online is een gemakkelijk instrument voor het opzoeken van gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland. Het is bedoeld voor professionals, studenten, wetenschapsjournalisten en andere geïnteresseerden. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van het Nederlands Tuberculose Register (NTR) en worden ten behoeve van tbc-online beschikbaar gesteld door de afdeling Epidemiologie en Surveillance van het Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb).

Het meest recente rapport 'TiN 2016' kunt u hier downloaden. Voor verdere informatie kunt u terecht op de tuberculose pagina van het RIVM.

Eind 2018 publiceert het RIVM het rapport 'TiN 2017' met diagnostische gegevens van het aantal patiënten van het voorgaande kalenderjaar (2017) en met een update van de gegevens mbt behandelresultaat van de 2 jaren daaraan voorafgaand (2015 en 2016). Deze gegevens zijn dan ook beschikbaar op tbc-online!

In deze webapplicatie treft u de kerngegevens over tuberculose meldingen en meldingen van latente tuberculose infecties aan het NTR. Ook kunt u epidemiologische gegevens met betrekking tot tuberculose vinden over Nederland (provincies en steden, vanaf 2001). Uitgebreide gegevens over het voorkomen van tuberculose in Europa, vindt u in de web applicatie van ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Als laatste biedt deze site u wereldwijde landen informatie waar u de incidentie van tbc van een land vindt, waar u per land kunt zien voor welke immigrantenkinderen onder 12 jaar wordt geadviseerd BCG te vaccineren, voor welke landen binnenkomstscreening geldt of vervolgscreening geadviseerd wordt of in geval van reizen geadviseerd wordt te vaccineren.

Deze landen informatie is gebaseerd op informatie van de WHO (rapport 2017, schatting over diagnosejaar 2016). Daarnaast is bij elk land informatie weergegeven met betrekking tot (MDR)resistentie en HIV prevalentie.